• +386 3 56 68 255
  • info@zzs-zagorje.si

Novice

14. februarja 2023

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA ČIŠČENJE JAVNIH SANITARIJ V ŠRO EVROPARK

Naročnik Zavod za šport Zagorje ob Savi vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila, oddajo ponudbo za čiščenje javnih sanitarij v ŠRO Evropark Zagorje ob Savi.

Dokumentacija je dostopna na: https://www.zzs-zagorje.si/wp-content/uploads/Objave/Povabilo_k_oddaji_ponudbe_SRO_Evropark.zip

Popolna ponudba z vsemi prilogami mora biti do petka, 24. 2. 2023, do 12.ure, poslana na e-naslov Zavoda za šport Zagorje ob Savi: info@zzs-zagorje.si, z zadevo »Ponudba za čiščenje javnih sanitarij v ŠRO Evropark«.