• +386 3 56 68 255
  • info@zzs-zagorje.si

Športna dvorana - Zavod za šport Zagorje

Športna dvorana Zagorje je bila zgrajena v letu 1997 kot osrednji športno-rekreativni objekt Občine Zagorje ob Savi in to vlogo ohranja še danes.

Objekt je sestavljen iz dveh sklopov – športne dvorane in dveh etaž –  prva je namenjena izvajanju pouka telesne vzgoje, športu in rekreaciji, v drugi etaži pa so specializirane učilnice za tehnični pouk, likovni pouk  za učence OŠ Ivana Skvarče. V tej etaži so tudi klubski prostori in strelišče za zračno puško, skupaj  v izmeri 74m2. Dvorana v izmeri 2100 sprejme do 1300 obiskovalcev.

Športna dvorana Zagorje je v času rednega obratovanja med tednom odprta med 7.00 uro zjutraj in 22.45 zvečer in je praktično stalno zasedena. Dopoldne med 7.00 in 14.50 v njej poteka športna vzgoja učencev Osnovne šole Ivana Skvarče in Srednje šole Zagorje, popoldne pa treningi športnih klubov.