• +386 3 56 68 255
  • info@zzs-zagorje.si

Novice

21. marca 2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA KOŠNJO PARKOVNIH POVRŠIN V ŠRO EVROPARK

Naročnik Zavod za šport Zagorje ob Savi vabi ponudnike, da na obrazcih, ki so sestavni del tega povabila, oddajo ponudbo za košnjo parkovnih površin v ŠRO Evropark Zagorje ob Savi.

Dokumentacija je dostopna na: https://www.zzs-zagorje.si/wp-content/uploads/Objave/JP_Evropark_kosnja_2024.zip

Popolna ponudba z vsemi prilogami mora biti do srede, 3. 4. 2024, do 12.ure, poslana na e-naslov Zavoda za šport Zagorje ob Savi: info@zzs-zagorje.si, z zadevo »Ponudba za košnjo parkovnih površin v ŠRO Evropark«.